Social media marketing

Čo to je?

Social media marketing alebo marketing s využitím sociálnych sietí prežíva práve veľký boom.

Pre spropagovanie aktivít už dávno nestačí vytlačiť a porozdávať zopár plagátov, dokonca ani reklama v novinách, rádiu či dokonca televízií nemusí byť taká účinná, aká môže byť na sociálnych sieťach.

Prečo to potrebujem?

Sociálne siete hýbu svetom. Prečo? Minimálne na Facebooku je už takmer každý, je to miesto, kde sa sústreďuje bežný virtuálny svet každého človeka. Samozrejme, sociálne siete, to nie je len Facebook, ale aj Twitter, Youtube a ďalšie obľúbené služby. Všetky však majú komunitný charakter a umožňujú v reálnom čase takú komunikáciu medzi značkou a jej zákazníkmi, aká sa momentálne nedá dosiahnuť žiadnymi inými prostriedkami.

Prečo zvoliť nás?

Každým zdieľaným obsahom na sociálnych sieťach získavate odkaz, ktorý povedie na vašu stránku a ďalší odkaz, ktorý bude zaindexovaný vo vyhľadávačoch. Už len z tohto pohľadu je implementácia sociálnych sietí, ktorú pre vás vykonáme, veľmi dôležitou.

Postaráme sa aj o to, aby ste vedeli tieto cenné nástroje dobre využívať a aby vám prinášali maximálny úžitok. A snáď sa pri nich aj sami zabavíte.